Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Hva blir det sjeldneste en finner på nyttårskryss 2024?
Hva blir det sjeldneste en finner på nyttårskryss 2024?
Nyttårskryss på Haugalandet 2024
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 28.12.2023 kl. 07:05 - Endret 28.12.2023 kl. 07:12

Bli med på nyttårskryss på Haugalandet søndag 14. januar 2024!

Reglene er som følger:  • Det stilles med lag med minst 2 personer og max 5 personer i hver bil/lag.

  • Et lag må kjøre i en bil, og må være samlet hele tiden for å regnes som et lag.

  • Ett lag må holde sammen hele perioden, og alle må være samlet for at observasjoner skal være godkjent.

  • Lagene starter tidligst kl 09:00 og avslutter senest kl 16:00, eller når første deltager forlater laget.
  • Lagene kan starte og slutte akkurat hvor de selv ønsker, men vi holder oss på Haugalandet. Om noen vil stille med et lag på Utsira er det fullt mulig.

  • Alle lag må meldes inn til Oskar på mobil 911 80 252 med medlemmer, startsted og lagnavn senest kl 09:00 på konkurransedagen.

  • Alle lag må fylle ut skjema med observasjoner Nyttårsrace_skjema.xls .

  • For å få godkjent en art må minst 2 eller halvparten av medlemmene i laget ha sett fuglen.

  • Før kl 18:00 på konkurransedagen må laget ha rapportert inn til Oskar på mobil 911 80 252 antall registrerte arter.

  • Alle lag må sende inn artsoversikt til Oskar på mail kontor@fugler.net så snart som muligexcel skjema, eller på mail / SMS i samme rekkefølge som på skjemaene nedenfor. For å unngå minuspoeng må det sendes inn før kl 20.00 på konkurransedagen.Feltskjema for registreringer laster du ned her: Nyttårsrace.pdf.
Registreringsskjema, som skal sendes inn til kontor@fugler.net, laster du ned ved å høyreklikke på denne linken og velge "lagre mål som" (oppdatert skjema): Nyttårsrace_skjema.xls.

Det er ønskelig at en registrerer alt en ser, eller hvert fall de mest uvanlige observasjonene, på http://www.artsobservasjoner.no/.

Spørsmål kan rettes til Oskar på kontor@fugler.net eller mobil 911 80 252.

Bonuspoeng og minuspoeng!


Vi fortsetter med noen bonuspoeng som vi hadde i fjor, men i år kan en også få minuspoeng! Det som en kan få bonuspoeng og minuspoeng for er:

+ 1 poeng ekstra for hver art som kun laget deres har på "vanlige arter" (arter som er med på registreringsskjema).

+ 1 poeng ekstra om en deler opplysninger med de andre lagene på fugler som er sjeldne (arter som ikke er på registreringsskjema), og som ikke er registrert på artsobservasjoner.no eller delt på "Fugler på Haugalandet" tidligere. Observasjonen deles, rett etter identifikasjon, ved å legges ut på "Fugler på Haugalandet". Da taper en ikke poeng ved deling av sjeldenheter.

- 30 poeng fratrekk om en ikke sender en SMS til Oskar 911 80 252 med antall arter laget har sett fram til kl 11.30. Denne må sendes senest kl 11.40 på konkurransedagen. Informasjonen sendes videre fra Oskar til lagledere rett etterpå.

- 30 poeng fratrekk om en ikke sender inn SMS til Oskar 911 80 252 med antall registrerte arter før kl 18.00 på konkurransedagen.

- 30 poeng fratrekk om en ikke sender inn Nyttårsrace_skjema.xls ferdig utfylt før kl 20.00 på konkurransedagen til kontor@fugler.net.

Lykke til!


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...